Algemene Voorwaarden

Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) 11-07-2011

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) en een klant.

Indien je een bestelling plaatst bij Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder inschrijvingsnummer 52943534, geef je te kennen met de levering-, betaling- en verkoopvoorwaarden akkoord te gaan.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de algemene voorwaarden voor het overige deel volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepaling zal worden vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht neemt.

 

Prijzen en aanbiedingen

De op de website van Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) vermelde bedragen zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt en de aangegeven looptijd. Aan een aanbieding van Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd om wat voor reden dan ook niet meer beschikbaar is.

 

Levering

Na ontvangst van je bestelling ontvangt je direct per mail een bevestiging van je bestelling. Op deze bevestiging staat het totaalbedrag van je bestelling inclusief verzendkosten en overige betalingsgegevens. Neem contact met ons op wanneer je geen e-mail ter bevestiging hebt ontvangen. Alle op de website vermelde artikelen zijn in beginsel uit voorraad leverbaar. Indien de bestelde artikelen niet meer voorradig blijken te zijn, neemt Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) per e-mail contact met je op en komt er geen overeenkomst tot stand, tenzij Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) te kennen heeft gegeven dat de bestelde artikelen op een later tijdstip zullen worden geleverd. Levering vindt plaats na volledige betaling van de artikelen plus verzendkosten. Wij streven er naar om, zodra je betaling is binnengekomen, het artikel binnen 2

werkdagen te verzenden. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de verzending vertraging oploopt door wat voor reden dan ook, dan wordt je hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Bij overschrijving van de leveringstermijn dient de klant Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) schriftelijk in gebreke te stellen. Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) is niet aansprakelijk door eventuele schade die geleden wordt doordat een bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres, dan wel ingeval de levering om wat voor reden dan ook is vertraagd of niet meer voorradig is.

 

Betaling

Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website.
Je kunt kiezen uit de volgende betaalmethoden:

- Betaling vooruit via overboeking
- IDEAL: Je kunt IDEAL direct gebruiken als je internetbankiert bij ABN AMRO, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank of SNS Regio Bank.
- MasterCard
- Visa

Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan. Wanneer de betaling niet binnen 5 dagen is voldaan zal de bestelling worden geannuleerd.

 

Verzending en bezorgkosten

Verzendkosten voor bestellingen binnen Nederland bedraagt €0,00 en voor België €9,95.
De verzendkosten bij retournering van de bestelling zijn voor rekening van de klant.

 

Annulering

De mogelijkheid bestaat om de overeenkomst via e-mail info@leukeluiertassen.nl binnen 12 uur geheel of gedeeltelijk te annuleren of een aangepaste levertijd af te spreken. Bij gehele of gedeeltelijke annulering worden ten onrechte reeds betaalde bedragen binnen 10 dagen na annulering terugbetaald. Indien de bezorging, hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hier bericht van uiterlijk 7 dagen nadat de bestelling geplaatst is. Je hebt in dat geval het recht om de bestelling kosteloos binnen 5 dagen na voornoemd bericht te annuleren. Indien een besteld artikel niet in voorraad is, is Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) gerechtigd de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. Je ontvangt hiervan bericht uiterlijk 7 werkdagen nadat de bestelling is geplaatst.  Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) zal binnen 10 dagen na annulering voor terugbetaling zorgdragen.

 

Privacy

Je persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl). Alle gegevens die je aan ons doorgeeft worden opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor de verkoop, zoals het verwerken van bestellingen en klantenbeheer. Meer informatie over de privacy regels van LeukeLuiertassen.nl lees u hier

 

Retourneren en ruilen van artikelen

Artikelen heb je 7 dagen op zicht en kunnen retour gezonden worden, of geruild. Stuur binnen 7 dagen een mail naar info@leukeluiertassen.nl of via het \"contact formulier\" te vinden in de rubriek via het menu Contact en stuur de bestelling naar

Dr van Mierlostraat 37A, 4811 NK Breda.

De artikelen dienen binnen 8 dagen aan ons geretourneerd te zijn onder de voorwaarden dat ze in originele staat zijn, dit betekend: ongedragen, met kaartjes en onbeschadigd retour ontvangen. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen. Je blijft tot ontvangst van de artikelen bij Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) verantwoordelijk voor de artikelen.

Bij retournering van artikelen zal Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) binnen 10 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen voor terugbetaling van de aankoopprijs zorgdragen. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Bij het ruilen van een artikel ontvang je van ons een aangepaste factuur waarop het geretourneerd artikel zal worden gecrediteerd en de eventueel nieuwe artikelen zullen worden gedebiteerd. De verzendkosten van zowel het geretourneerde artikel als de nieuwe artikelen zijn voor rekening van de klant en zullen worden vermeld en verrekend op voornoemde factuur. De nieuwe artikelen zullen naar de klant worden gestuurd, zodra wij de eventueel nog te betalen bedragen en de  te ruilen artikelen hebben ontvangen.

Artikelen in de uitverkoop met ten minste 25% korting, kunnen geruild worden of je ontvangt een tegoedbon. Indien aan deze voorwaarden voldaan wordt storten wij het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk (uiterlijk na 10 dagen) retour op je rekening. Artikelen in de uitverkoop met ten minste 40% korting, kunnen niet geruild of retour gezonden worden.

Wanneer er een fout is gemaakt door Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) nemen wij de verzendkosten van de retournering of ruiling voor onze rekening.

 

Aansprakelijkheid

De inhoud van de website van Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl)is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar website. Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) is niet aansprakelijk en draagt geen risico voor het kwijtraken of beschadigen van de artikelen tijdens het vervoer.

Verzending van de artikelen is voor risico van de klant. De artikelen worden op vakkundige manier ingepakt. Je kunt, indien u dit risico niet wilt dragen, ervoor kiezen het pakket op eigen kosten aangetekend laten versturen.

Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) is niet verantwoordelijk voor zet-, typ-, programmeer- en/of drukfouten waardoor onder andere doch niet uitsluitend onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs of verkeerde beschikbare maat zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de website zo spoedig mogelijk door Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl) worden aangepast.

 

Geschillen en toepasselijk recht

Indien er een geschil ontstaat naar aanleiding van deze voorwaarden of de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

Copyright beeld- en tekstmateriaal

Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

 

Tot slot

Heb je een klacht of vraag, laat het ons weten. Wij streven naar tevreden klanten die regelmatig naar ons terugkeren!

 

Contactgegevens
Binky Inc. (LeukeLuiertassen.nl)
Dr  van Mierlostraat 37A
4811 NK Breda
email: info@leukeluiertassen.nl
site: www.leukeluiertassen.nl

 

Bankgegevens
Bankrekeningnummer: 4978831

 

KvK en BTW nummer
KVK nummer: 52943534
BTW nummer: NL8506.77.105.B01

Copyright © 2012 Binky Inc. Alle rechten voorbehouden